Z-18-043260 - Gemeente Stadskanaal - ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), nabij de van Boekerenweg in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 15 augustus 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Z-18-043260 - Gemeente Stadskanaal - ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), nabij de van Boekerenweg in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stadskanaal maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

  • 1.

    nabij de van Boekerenweg, Stadskanaal, het realiseren van een zonnepark

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij:

  • 1.

    Gemeente Stadskanaal,

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer  (0599) 63 16 31.

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer  (0599) 63 16 31.