Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
vrijdag 24 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 (Z-22-100634/ D/22/245346)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Stadskanaal 2022;

 

mede gelet op het jaarlijkse budget voor vorming en opleiding van collegeleden;

 

b e s l u i t e n :

 

het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 als volgt te wijzigen.

 

 

Onderdeel A

In de tabel, behorende bij ‘Portefeuillehouders, directie en staf’ wordt een nieuw mandaat 18 ingevoegd, luidende als volgt:

nummer

omschrijving onderwerp

mandaatgever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

18

Het nemen van beslissingen tot het volgen van niet-partijpolitiek georiënteerde opleidingen van collegeleden

BW

12000001 Algemeen directeur

 

Binnen het daarvoor geldende jaarlijkse budget

ma

 

 

 

Onderdeel B

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2021.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester