Z-22-099868 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguiere procedure)

Publicatiedatum:
woensdag 18 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-099868 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguiere procedure)

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

  • 1.

    Stationsstraat 2 A te Musselkanaal, het wit stuken van een woning en vervangen van kozijnen, 27 juni 2022.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Stadskanaal,

Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer (0599) 63 16 31.