Verordening op de rekenkamercommissie

Publicatiedatum:
donderdag 12 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 11 maart 2022;

 

Gelet op de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie ;

 

B e s l u i t :

 

 

Artikel 6, tweede lid van de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 aldus te wijzigen dat dit luidt:

 

“Indien de rekenkamercommissie onderzoek in eigen beheer uitvoert, ontvangen de leden die daartoe werkzaamheden verrichten op declaratiebasis een vergoeding van € 60 per uur”

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 maart 2022.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier