Z-20-075189 - Gemeente Stadskanaal – Besluit hogere grenswaarden geluid‘Cereswijk en Dideldom, diverse percelen hogere grenswaarden geluid’

Publicatiedatum:
woensdag 20 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere meldingZ-20-075189 - Gemeente Stadskanaal – Besluit hogere grenswaarden geluid‘Cereswijk en Dideldom, diverse percelen hogere grenswaarden geluid’

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder, alsmede op grond van artikel 110a lid 1 Wgh, ten behoeve van het Bestemmingsplan ‘Cereswijk en Dideldom, diverse percelen hogere grenswaarden geluid’, op 30 maart 2022 de onderstaande hogere waarden vast te stellen voor de geluidbelasting vanwege

  • 1.

    de Oosterstraat/Ceresstraat zijnde vanwege wegverkeerslawaai, en

  • 2.

    het industrieterrein Bedrijvenpark Stadskanaal, zijnde vanwege industrielawaai,:

Object en adres

Gevelzijde

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel nr.

Waarde(n) en Bron

Woning

Oosterstraat 72 Stadskanaal

Achter

Voor

Onstwedde

B

7470

57 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Woning

Kijlsterweg 12 Stadskanaal

Achter

Onstwedde

N

3328

56 dB(A) Industrie

Woning

Kijlsterweg 12a Stadskanaal

Achter

Onstwedde

N

4551 en 4554

56 dB(A) Industrie

Aangewezen ligplaats Oosterkade 35 Stadskanaal

Kopzijde

(noord)

Onstwedde

N

4607 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

50 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 35 Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4607 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

53 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 36 Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4607 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 37 Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4607 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25A Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25B Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25C Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25D Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Aangewezen ligplaats Oosterkade 25E Stadskanaal

Waterzijde

Onstwedde

N

4601 (Ged.)

55 dB(A) Industrie

57 dB Wegverkeer

Wat is de aanleiding?De directe aanleiding voor het bestemmingsplan is dat er voor drie woningen en acht ligplaatsen die gelegen zijn binnen de geluidszone van het industrieterrein Bedrijvenpark Stadskanaal een correctie van de geluidssituatie dient plaats te vinden. Dit is nodig om zo geluidstechnisch gezien bedrijfsvestiging of -uitbreiding op dat industrieterrein mogelijk te maken. Er zijn namelijk geen besluiten hogere grenswaarden geluid genomen voor deze woningen en ligplaatsen en hierdoor zit het bedrijventerrein geluidstechnisch gezien op slot. Het toestaan van hogere grenswaarden op de woningen en ligplaatsen dient daarom alsnog plaats te vinden. Dit kan alleen plaatsvinden als er gelijktijdig een bestemmingsplan voor deze percelen vastgesteld wordt.

Waar kunt u het besluit inzien?

Op dit moment ligt het besluit nog niet ter inzage en is er nog geen beroep mogelijk. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.De rechtsbescherming loopt, conform art. 3:11 Algemene wet bestuursrecht en art. 145 Wet geluidhinder, parallel met de bestemmingsplanprocedure. Het moment waarop de beroepstermijn tegen het besluit hogere waarden voor geluid aanvangt, valt samen met de bekendmaking van de vaststelling van het bovengenoemde bestemmingsplan. Dit wordt nog nader bekendgemaakt.

U wilt nadere informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer van de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.