Z-22-100003 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen van een brandmeldinstallatie, Utrechtselaan 138 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
maandag 11 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-100003 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen van een brandmeldinstallatie, Utrechtselaan 138 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen op 24 maart 2022, op verzoek van de aanvrager op 31 maart 2022 is ingetrokken:

- Utrechtselaan 138 in Stadskanaal, het aanleggen van een brandmeldinstallatie.

Tegen het intrekken van aanvragen door de aanvrager kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.