Z-22-096728 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Gemeente Stadskanaal, woontitels 2022’

Publicatiedatum:
woensdag 6 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-096728 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Gemeente Stadskanaal, woontitels 2022’

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, op 28 maart 2022 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat zij een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft.

De gemeenteraad heeft het navolgende besloten:

 • 1.

  Te waarborgen dat de onbenutte woningbouwtitels alsnog ingezet kunnen worden;

 • 2.

  Te sturen op het benutten van de woontitels door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locaties met onbenutte woningbouwtitels en om die reden vast te stellen het voorbereidingsbesluit 'Gemeente Stadskanaal, woontitels 2022' , als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0037.VB2203-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2203-vs-01.dxf d.d. 01-03-2020;

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit geldt voor de locaties met de kadastrale percelen als genoemd in bijlage I.;

 • 4.

  Te bepalen dat het binnen de werkingssfeer van dit besluit verboden is om een of meerdere woningen te bouwen;

 • 5.

  Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij gewenste ontwikkelingen kan afwijken van het voorbereidingsbesluit en alsnog een omgevingsvergunning voor het bouwen van een of meerdere woningen kan verlenen; en

 • 6.

  Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 1 juni 2022.

Wat is een voorbereidingsbesluit? Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Waarom wordt dit voorbereidingsbesluit genomen?

Dit voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om woningbouwinitiatieven die niet gewenst zijn maar wel in het oude bestemmingsplan passen, tegen te gaan.

U wilt het voorbereidingsbesluit inzien?

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 7 april 2022, voor zes weken, ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het voorbereidingsbesluit tevens in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.VB2203-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Wanneer treed het besluit in werking?

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 1 juni 2022. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. de Heer (0599 631 631).

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.