Z-22-096730 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal De Brink 2022’

Publicatiedatum:
woensdag 6 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-096730 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal De Brink 2022’

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, op 28 maart 2022 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat zij een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft.

  • 1.

    Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied lokaal bekend De Brink in Musselkanaal, kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie C, nummers 9894, 10141,10161, 10603, 11469, 11470, 11471, 11714, 11715 en om die reden het voorbereidingsbesluit 'Musselkanaal, De Brink 2022' (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2201-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2201-vs01 d.d. 16-04-2018) vast te stellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan;

  • 2.

    Te bepalen dat het verboden is het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te wijzigen in een ander gebruik dan een opvanglocatie voor asielzoekers; en

  • 3.

    Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 26 april 2022.

Wat is een voorbereidingsbesluit? Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om gewijzigd gebruik dat niet gewenst is maar wel in het oude bestemmingsplan past, tegen te gaan.

Waarom wordt dit voorbereidingsbesluit genomen?

Het voorbereidingsbesluit is bedoeld om te bepalen dat het verboden is het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te wijzigen in een ander gebruik dan een opvanglocatie voor asielzoekers.

U wilt het voorbereidingsbesluit inzien?

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 7 april 2022, voor zes weken, ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het voorbereidingsbesluit tevens in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.VB2201-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Wanneer treed het besluit in werking?

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 26 april 2022. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. de Heer (0599 631 631).

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.