Z-22-096729 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen 2022’

Publicatiedatum:
woensdag 6 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-096729 - Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen 2022’

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, op 28 maart 2022 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat zij een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft.

De gemeenteraad heeft het navolgende besloten:

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het beschermen van karakteristieke gebouwen in het landelijk gebied middels het vaststellen van het voorbereidingsbesluit 'Landelijk gebied, karakteristieke gebouwen 2022'. Het besluit is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2202-vs01 met bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2202-vs01.dxf d.d. 12-07-2019;

2. Te bepalen dat het besluit geldt voor 63 percelen als genoemd in bijlage I.;

3. Vast te stellen de regeling als genoemd in bijlage II. inhoudende dat het binnen de werkingssfeer van dit besluit verboden is om zonder omgevingsvergunning een karakteristiek gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen en dat het college van burgemeester en wethouders onder voorwaarden als genoemd in de regeling in bijlage II. bij dit besluit alsnog een omgevingsvergunning voor de activiteit sloop kan verlenen;

4. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 28 mei 2022;

Wat is een voorbereidingsbesluit?

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Waarom wordt dit voorbereidingsbesluit genomen?

Dit voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om karakteristieke gebouwen in het landelijk gebied te beschermen tegen gehele of gedeeltelijke sloop. Aanvragen omgevingsvergunning voor het slopen van een deel of geheel van een karakteristiek gebouw kunnen zo aangehouden worden tot het nieuwe bestemmingsplan dat de bescherming beter regelt klaar is.

U wilt het voorbereidingsbesluit inzien?

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 7 april 2022, voor zes weken, ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het voorbereidingsbesluit tevens in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.VB2202-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen*.

Wanneer treed het besluit in werking?

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 28 mei 2022. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. de Heer (0599 631 631).

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.