Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
dinsdag 15 maart 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (Z-21-095076/D/22/238233)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 2 en artikel 13 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017;

 

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart 2022 inzake PGB beleid gemeente Stadskanaal, en het verplicht stellen van een persoonlijk (zorg)plan en budgetplan voor aanvragers van een PGB, en het toepassen van een tekstuele wijziging;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017:

 

Artikel I Wijziging Nadere regels

Onderdeel A

In artikel 2 Regels rond de verstrekking, eerste lid aanvullend toevoegen de tekst: ‘Het college betrekt daarbij het door de aanvrager overhandigde persoonlijk (zorg)plan en budgetplan.’;

 

Onderdeel B

In Bijlage 5: Toelichting Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017, onder Artikelsgewijze toelichting van Hoofdstuk 6 Ondersteuning zelfredzaamheid en/of participatie bij artikel 13, in de laatste alinea te verwijderen de tekst: ‘(bijvoorbeeld AVS)’.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2022.

Burgemeester en wethouders

secretaris burgemeester

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots