Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
maandag 28 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Welzijn en Zorg (Z-21-092449/D/22/238499)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de wens om de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 actueel te houden;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018;

 

Gelet op het meerjarig niet aanvragen van subsidie door Jeugdraad Musselkanaal;

 

Gelet op het meerjarig niet aanvragen van subsidie door Algemene Activiteitencommissie Ouderen;

 

Gelet op de integratie van het programma Klik in de Wijk binnen de het Programma van Eisen Welzijnsvoorzieningen 2022;

 

Gelet op de wens om Stichting OpStapBus te subsidiëren;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende wijzigingen van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018.

 

 

Onderdeel I

In Artikel 8.1, tweede lid, van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 lid i. toe te voegen, dat komt te luiden:

  • i.

    het aanbieden van het project AutoMaatje en het aanbieden van algemene dienstverlening van de OpStapBus.

 

Onderdeel II

Artikel 8.1, vierde lid, van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

  • 4.

    De subsidies worden verstrekt aan vakantiecomité’s, de lokale werkgroep IVN, de OSOS en ouderenbonden, de Vriendschapskring van Humanitas, het Vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas, Stichting OpStapBus Oost-Groningen.

 

Onderdeel III

Bijlage 1, in de tabel, onder Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk, te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk

€ 104.438,-

Vakantiecomité Onstwedde

€ 1.021,-

Vakantiecomité Alteveer

€ 1.021,-

Vakantiecomité Heidedop

€ 1.021,-

Vakantiecomité Maarsstee

€ 1.021,-

Vakantiecomité Maarswold Actief

€ 1.021,-

Vakantiecomité Cereswijk

€ 1.021,-

Stichting Jongerenwerk SOZO

€ 1.771,-

IVN, lokale werkgroep

€ 2.176,-

OSOS en ouderenbonden

€ 1.695,-

Humanitas, Vriendschapskring en vriendschappelijk huisbezoek

€ 1.633,-

Stichting OpStapBus Oost-Groningen

€ 6.500,-

Stichting Beheer MFA Noordstee

€ 84.537,-

 

Onderdeel IV

Dit besluit treedt in werking 1 dag na bekendmaking

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 februari 2022

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester