Z-20-080357 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit voor het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'milieu', Verbindingsweg 22 in Musselkanaal

Publicatiedatum:
woensdag 23 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-20-080357 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit voor het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'milieu', Verbindingsweg 22 in Musselkanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning voor Verbindingsweg 22 in Musselkanaal, ambtshalve te wijzigen voor de activiteit 'milieu'.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 24 februari 2022 tot en met 6 april 2022 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.*

*Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerpbesluit uitsluitend op afspraak in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt reageren?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepschrift in te stellen.