Z-21-086120 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit voor het geheel intrekken van de omgevingsvergunning, Steenhouwer 29 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 23 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-21-086120 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit voor het geheel intrekken van de omgevingsvergunning, Steenhouwer 29 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning voor Steenhouwer 29 in Stadskanaal, in zijn geheel in te trekken voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het bewerken van vlakglas, het produceren van isolatieglas, het harden van glas in een hardingsoven voor vlakglas en de opslag van glas .

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 24 februari 2022 tot en met 6 april 2022 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.*

*Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerpbesluit uitsluitend op afspraak in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt reageren?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepschrift in te stellen.