Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022

Publicatiedatum:
vrijdag 4 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022 (1e wijziging) (nr. Z-22-096676/D/22/236433)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2022, nr. Z-22-096676/D/22/236433;

 

 

b e s l u i t :

 

 

onderdeel A:

De tarieven voor de onroerendezaak-belastingen (ozb) aan te passen en daartoe artikel 5, eerste lid van de verordening onroerendezaak-belastignen 2022 te wijzigen (1e wijziging), zodat het lid komt te luiden:

 

“het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,3371;

 • b.

  de eigenarenbelasting:

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1672;

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4215.”

 

onderdeel B:

dat de wijziging genoemd onder A in werking treedt de dag volgend op de dag van bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2022.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier