Z-19-060912 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het ambtshalve wijzigen van de eerder verleend omgevingsvergunning in het kader van het actualisatieproject vergunningen, Aviaweg 2 in Vledderveen (vliegveld)

Publicatiedatum:
woensdag 29 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-19-060912 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het ambtshalve wijzigen van de eerder verleend omgevingsvergunning in het kader van het actualisatieproject vergunningen, Aviaweg 2 in Vledderveen (vliegveld)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, de aan Stichting Luchthaven Stadskanaal, Aviaweg 2 in Vledderveen, bij besluit van d.d. 21 maart 2007 (met kenmerk WMA/2007) (vliegveld), verleende omgevingsvergunning, ambtshalve te wijzigen in het kader van het actualisatieproject vergunningen.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022 op werkdagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal.*

*Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerpbesluit uitsluitend op afspraak in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt reageren?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij een afspraak te maken met de heer M. van der Meulen van de Omgevingsdienst Groningen (0598 788 347). Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepschrift in te stellen.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Meulen van de Omgevingsdienst Groningen (0598 788 347).