Registratie aanduiding politieke groepering

Publicatiedatum:
maandag 27 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieRegistratie aanduiding politieke groepering

 

 

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

 

gezien: het op 20 december 2021 ontvangen verzoek van het bestuur van de politieke groepering HerRman, waarvan de zetel is gevestigd in Stadskanaal

 

om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Stadskanaal de volgende aanduiding te registreren:

 

HerRman

 

Overwegende,

 

dat: het verzoek is getoetst aan de in de Kieswet vastgelegde criteria;

 

dat: het verzoek voldoet aan de voorwaarden voor registratie van een aanduiding van een politieke groepering;

 

gelet op: het bepaalde in artikel G3 van de Kieswet;

 

besluit: de aanduiding: HerRman

 

in te schrijven in het register van aanduidingen van politieke groepering van de gemeente Stadskanaal.

 

Stadskanaal, 20 december 2021

 

De voorzitter:

K. Sloots

 

De leden:

H. Panneman

M. Venema

T. Moltmaker Bos

R. Pepping

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder a, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin de beschikking is meegedeeld worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.