Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
maandag 27 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging mandaat 2 in de tabel RIGG van het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 (Z-21-095049/ D/21/232415)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de wens tot het actueel houden van het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019;

 

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 14-12-2021 tot het verlengen van het inkoopmandaat jeugdhulp aan het DB van de gemeenschappelijke regeling PG&Z, en het ondermandaat aan de directeur RIGG, tot 1 januari 2023;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019:

 

 

 

Artikel I Wijziging Mandaatstatuut

In het Register/ mandaattabel Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (PG&Z) en Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG), nummer 2, kolom bijzondere bepalingen, ‘2020 – 2021’ te wijzigen in: ‘2021 – 2022’.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op één januari 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021.

College van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester