Z-21-092408 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor plaatsen mantelzorgwoning, Musselweg 46 in Mussel

Publicatiedatum:
vrijdag 24 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-21-092408 - Gemeente Stadskanaal - Intrekken omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor plaatsen mantelzorgwoning, Musselweg 46 in Mussel

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ontvangen op 27 september 2021, op verzoek van de aanvrager op 26 oktober 2021 is ingetrokken:

- Musselweg 46 in Mussel, plaatsen mantelzorgwoning.

Tegen het intrekken van aanvragen door de aanvrager kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte kennisgeving.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.