Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
vrijdag 17 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging tabel MZ (toevoeging mandaat 48) van het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 (Z-21-093675/D/21/230675)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het Gemeentelijk Besluit krediethypotheek bijstand;

 

gelet op de wens om de procedure voor het vestigen van een krediethypotheek in de bijstand te vereenvoudigen.

 

b e s l u i t :

 

het ‘Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019’ als volgt te wijzigen:

 

 

artikel 1  

In de tabel, behorende bij de Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ) wordt een nieuw mandaat 48 ingevoegd, luidende als volgt:

nummer

omschrijving onderwerp

mandaatgever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaatgever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

48

Het verrichten van formele handelingen voor de vestiging van een krediethypotheek op grond van het Gemeentelijk Besluit krediethypotheek bijstand juncto artikel 48, lid 3 juncto 50, lid 1 van de Participatiewet

Burg

 

Een notariskantoor die is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Submandaat medewerker notariskantoor

 

 

V

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking acht dagen na bekendmaking.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester