Gemeentelijk Besluit krediethypotheek bijstand

Publicatiedatum:
vrijdag 17 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: wijziging Gemeentelijk Besluit krediethypotheek bijstand (Z-21-093675/D/21/229354)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de wijziging van de Wet werk en bijstand naar de Participatiewet;

 

gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om het Gemeentelijk Besluit krediethypotheek bijstand te wijzigen.

 

b e s l u i t :

 

het Gemeentelijk Besluit krediethypotheek bijstand als volgt te wijzigen:

 

 

artikel 1  

De termen ‘Wet werk en bijstand’, ‘WWB’ en ‘wet’ te wijzigen in de term Participatiewet

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking acht dagen na bekendmaking

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester