Z-21-093163 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), Europalaan 26 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 16 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-21-093163 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), Europalaan 26 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

- Europalaan 26 in Stadskanaal, het wijzigen van de gevels, verlengd tot en met 19 januari 2022.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.