Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 15 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Vaststellen subsidieplafond 2022 Bestuur en Dienstverlening (Z-21-093674/D/21/229382)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2022 opnieuw vast te stellen;

 

B e s l u i t :

 

 

 

Onderdeel I

De bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2022 Bestuur en Dienstverlening

 

Op basis van de begroting 2022 bedraagt het subsidieplafond voor Bestuur en Dienstverlening € 41.000,-.

 

Subsidieverdeling 2022 Bestuur en Dienstverlening

 

Subsidieverdeling Openbare orde en veiligheid

€ 41.000,-

Halt

€ 7.000,-

RIEC

€ 4.000,-

Zorg en Veiligheidshuis Groningen

€ 30.000,-

Subsidieverdeling Jubilea lokale organisaties

pm

Jubileumviering

pm

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van 7 december 2021

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester