Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 15 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 en Vaststellen subsidieplafond 2022 Jeugd en Educatie (Z-21-093674/D/21/229386)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de stopzetting van de GGD-opdracht ‘zorgspecialisten in het basisonderwijs’ per 1 januari 2021;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2022 opnieuw vast te stellen;

 

B e s l u i t :

 

 

 

Onderdeel I

Artikel 2.2 van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

[Vervallen]

 

Onderdeel II

De bijlage van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2022 Jeugd en Educatie

 

Op basis van de begroting 2022 bedraagt het subsidieplafond voor Jeugd en Educatie € 1.087.194,-.

 

Subsidieverdeling 2022 Jeugd en Educatie

 

Subsidieverdeling VVE-Thuis

€ 21.119,-

Per VVE-Thuisgroep is een subsidie van maximaal €820,- beschikbaar. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

€ 21.119,-

Subsidieverdeling Lokaal onderwijsbeleid algemeen

€ 72.740,-

Groninger Studiefonds

€ 3.840,-

GGD/JGZ, bereik doelgroeppeuters

€ 68.900,-

Subsidieverdeling Voorschoolse educatie, inclusief Voorleestrajecten

€ 993.335

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II I

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van 7 december 2021

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester