Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 15 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 en Vaststellen subsidieplafond 2022 Economie en Arbeidsmarktbeleid (Z-21-093674/D/21/229383)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018;

 

Gelet op het opgaan van Stichting Promotie Westerwolde in de nieuw te vormen organisatie ZO Groningen;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2022 opnieuw vast te stellen;

 

B e s l u i t :

 

 

 

Onderdeel I

Artikel 2.2, tweede lid van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 • 2.

  De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt betreffen de:

  • a.

   uitvoering van de Strategische Visie Vrijetijdseconomie Oost-Groningen 2030

  • b.

   verzorging van marketingactiviteiten en informatievoorziening aan toeristen en inwoners.

 

Artikel 2.2, vierde lid van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 • 4.

  De subsidie wordt verstrekt aan ZO Groningen.

 

Onderdeel II

De bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2022 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Op basis van de begroting 2022 bedraagt het subsidieplafond voor Economie en Arbeidsmarktbeleid € 185.214,-.

 

Subsidieverdeling 2022 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Subsidieverdeling Recreatie en toerisme

€ 41.727,-

Stichting Snikkeweek

€ 2.790,-

Stichting Oranjecomité Musselkanaal

€ 2.187,-

ZO Groningen

€ 36.750,-

Subsidieverdeling Voorzieningen minima

€ 143.487,-

Jeugdfonds Sport en Cultuur

€ 36.751,-

Stichting Leergeld

€ 87.996,-

Veur Noppes

€ 1.312,-

Voedselbank

€ 2.733,-

Amateur Tuinders Vereniging ‘Het Page-Dal’

€ 1.093,-

Stichting Urgente Noden Groningen

€ 6.212,-

Humanitas – Thuisadministratie

€ 2.390,-

Stichting Present Zuidoost-Groningen

€ 5.000,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II I

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van 7 december 2021

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester