Z-21-093485 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), Tangerveldweg 18 in Alteveer

Publicatiedatum:
vrijdag 10 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-21-093485 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), Tangerveldweg 18 in Alteveer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

- Tangerveldweg 18 in Alteveer, het wijzigen van het bestemmingsplan, verlengd tot en met 28 januari 2022.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.