Z-21-094570 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen van een wilg, Hoveniersweg 1 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 1 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-21-094570 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het kappen van een wilg, Hoveniersweg 1 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 25 november 2021 de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Hoveniersweg 1 in Stadskanaal, het kappen van een wilg.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

 

  • 1.

    uw naam, adres, datum en handtekening;

  • 2.

    een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is;

  • 3.

    de reden waarom u bezwaar maakt.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.