Aanwijzingsbesluit secretaris Commissie Rechtsbescherming

Publicatiedatum:
dinsdag 28 september 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit secretaris Commissie Rechtsbescherming

 

(Z-21-091715)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 4 van de Verordening Rechtsbescherming gemeente Stadskanaal;

 

b e s l u i t e n :

  • Mevrouw M. Kuil aanwijzen als secretaris van de Commissie Rechtsbescherming.

  • Mevrouw M. Riensema-Kelley aanwijzen als plaatsvervangend secretaris van de Commissie Rechtsbescherming.

  • De heer E.E. Huisman aanwijzen als plaatsvervangend secretaris van de Commissie Rechtsbescherming.

  • Mevrouw M. Faber aanwijzen als plaatsvervangend secretaris van de Commissie Rechtsbescherming.

  • De heer R. Pepping aanwijzen als plaatsvervangend secretaris van de Commissie Rechtsbescherming.

  • De heer T. Moltmaker-Bos aanwijzen als plaatsvervangend secretaris van de Commissie Rechtsbescherming.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 september 2021 en per die datum wordt ingetrokken het aanwijzingsbesluit secretaris en plaatsvervangend secretaris Commissie Rechtsbescherming, vastgesteld op 19 februari 2019.

 

Aldus besloten te Stadskanaal op 20 september 2021

 

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester