Z-21-088384- Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Landelijk gebied, Spanweg tussen 2 en 3’

Publicatiedatum:
woensdag 8 september 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument



Z-21-088384- Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Landelijk gebied, Spanweg tussen 2 en 3’

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat zij een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft.

De gemeenteraad heeft het navolgende besloten:

 • 1.

  Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een deel van de percelen lokaal bekend Spanweg tussen 2 en 3 te Onstwedde, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie R, nummers 1792 (ged.) en 1793 (ged.) en om die reden het voorbereidingsbesluit 'Landelijk gebied, Spanweg tussen 2 en 3' (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2108-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2108-vs01.dxf gebaseerd op de BGT d.d. 26-9-2018) vast te stellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan;

 • 2.

  Te bepalen dat het verboden is om binnen de werkingssfeer van het voorbereidingsbesluit als benoemd onder 1. de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan te benutten;

 • 3.

  Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders middels omgevingsvergunning af mag wijken van het verbod als genoemd onder 2. indien het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan niet wordt vastgesteld, niet in werking treedt, of niet onherroepelijk wordt;

 • 4.

  Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt de dag na publicatie van dit besluit.

Wat is een voorbereidingsbesluit? Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om gebruik dat niet gewenst is maar wel in het oude bestemmingsplan past, tegen te gaan.

Waarom wordt dit voorbereidingsbesluit genomen?

Dit voorbereidingsbesluit is bedoeld om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden voordat het nieuwe bestemmingsplan het toetsingskader is geworden.

U wilt het voorbereidingsbesluit inzien?

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 9 september 2021, voor zes weken, ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het voorbereidingsbesluit tevens in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.VB2101-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

Wanneer treed het besluit in werking?

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking daags na publicatie. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit.

U wilt meer informatie?

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. de Heer (0599 631 631).