Z-21-088554 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerp facetbestemmingsplan "Landelijk gebied, Mussel-A-kanaal WZ, Hoogspanningsmast 186", kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 923 in Mussel

Publicatiedatum:
woensdag 1 september 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-21-088554 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerp facetbestemmingsplan "Landelijk gebied, Mussel-A-kanaal WZ, Hoogspanningsmast 186", kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 923 in Mussel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, een facetbestemmingsplan vast te stellen en dat het ontwerp-facetbestemmingsplan “Landelijk gebied, Mussel-A-Kanaal WZ, hoogspanningsmast 186” gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied ligt in het buitengebied van Mussel, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W nummer 923.

Wat is de aanleiding?

De directe aanleiding voor het bestemmingsplan is het aanpassen van een bestaande hoogspanningsmast door middel van opstijgpunten, alsmede het bestemmen van ondergrondse tracés voor kabels en leidingen. De aanpassingen aan deze mast maken onderdeel uit van een grotere ontwikkeling, namelijk: De bouw van een nieuw transformatorstation op het bedrijventerrein Zuid Groningen in de gemeente Westerwolde.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerp facetbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 september 2021 tot en met 13 oktober 2021 voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2104-on01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Ook is het mogelijk om het ontwerp op werkdagen in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerp facetbestemmingsplan, in het gemeentehuis, uitsluitend op afspraak te in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 13 oktober 2021 uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerp facetbestemmingsplan en de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631). 

Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).

U wilt meer informatie?Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer: 0599 631 631.