Z-21-088854 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure),Tinnegieter, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 3010 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 28 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-21-088854 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure),Tinnegieter, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 3010 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

- Tinnegieter, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 3010 in Stadskanaal, het realiseren van een complex van kleinschalige bedrijfs-opslagruimten, verlengd tot en met 6 oktober 2021.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.