Z-20-078736 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Oude Markt in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 9 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-078736 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Oude Markt in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 en maatregelen als bedoeld in artikel 15 van de WVW, op 4 juni 2021 het volgende verkeersbesluit is genomen:

  • -

    Oude Markt in Stadskanaal, verkeersbesluit tot intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

- naam en adres;

- datum;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de reden van bezwaar.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.