Z-20-066662 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning voor opleggen van maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid in het kader van het Activiteitenbesluit (reguliere procedure), Ambachtsstraat 15 in STADSKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 9 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-066662 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning voor opleggen van maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid in het kader van het Activiteitenbesluit (reguliere procedure), Ambachtsstraat 15 in STADSKANAAL

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij hebben besloten tot het opleggen van maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid in het kader van het Activiteitenbesluit, op 18 mei 2021, voor :

 • -

  Ambachtsstraat 15, 9502 ER STADSKANAAL.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.