Z-18-043674 Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Streekweg en Spanweg”

Publicatiedatum:
woensdag 19 mei 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-18-043674 Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Streekweg en Spanweg”

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Streekweg en Spanweg” gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied ligt aan de Streekweg en aan de Spanweg in Onstwedde.

Wat is de aanleiding?

Directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het initiatief om een bestaande agrarische bedrijfslocatie aan de Streekweg uit te breiden ten behoeve van een akkerbouwbedrijf en de reeds bestaande planologische mogelijkheden aan de Spanweg voor de realisatie van een paardenfokkerij gelijktijdig weg te bestemmen.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP1810-on01) en op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het ontwerpbestemmingsplan uitsluitend op afspraak te in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer: 0599 631 631.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 30 juni 2021 uw zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken (0599 631 631). 

Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).