Verordening op de heffing en de invordering van liggelden en stagelden in het "Spoordok" in Musselkanaal 2021

Publicatiedatum:
donderdag 22 april 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigen artikel 5 van de Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2021 (nr. Z-21-082998/D/21/206036)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 april 2021, nr. Z-21-082998/D/21/206036;

 

mede gelet op artikel 228, eerste lid, aanhef en onder a, van de Gemeentewet

 

b e s l u i t :

 

 

Artikel I

artikel 5 van de Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2021 als volgt te wijzigen:

 • a.

  onderdeel a komt te luiden:

  “zowel voor passagiersvaartuigen, pleziervaartuigen en overige vaartuigen € 1,30 per meter per dag met een minimum van € 10,00 per dag;”;

 • b.

  onderdeel b komt te luiden:

  “voor campers € 15,00 per dag.”;

 • c.

  onderdeel c komt te vervallen.

 

Artikel 5 komt dan te luiden:

“Het recht, als bedoeld in artikel 2, bedraagt:

 • a.

  zowel voor passagiersvaartuigen, pleziervaartuigen en overige vaartuigen € 1,30 per meter per dag met een minimum van € 10,00 per dag;

 • b.

  voor campers € 15,00 per dag.”

 

Artikel II

dat de wijziging in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2021.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier