Z/21/082243 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk, Navolaan 32A in STADSKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 17 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ/21/082243 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk, Navolaan 32A in STADSKANAAL

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wabo van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor:

  • -

    Navolaan 32A, 9501VJ STADSKANAAL, het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d van de Wabo, waarbij dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.

U wilt het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 maart 2021 tot en met 28 april 2021 voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het fysieke bestemmingsplan uitsluitend op afspraak te in te zien in het gemeentehuis. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt een zienswijze indienen?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepsschrift in te stellen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.