Z-20-080565 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), Stobkeweg 1A in ONSTWEDDE

Publicatiedatum:
woensdag 10 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagZ-20-080565 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), Stobkeweg 1A in ONSTWEDDE

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

- Stobkeweg 1A in ONSTWEDDE, het bouwen van een houten paardenstal, verlengd tot en met 18 april 2021.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.