Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2021

Publicatiedatum:
donderdag 18 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2021 (1e wijziging - nr. Z-21-081388/D/21/201715)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2021, nr. Z-21-081388/D/21/201715;

 

b e s l u i t :

 

 

onderdeel A

de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen (ozb) aan te passen en daartoe artikel 5, eerste lid van de Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2021 te wijzigen (1e wijziging), zodat het lid komt te luiden:

“Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,3651;

 • b.

  bij de eigenarenbelasting:

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1837;

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4182.”

 

onderdeel B

dat de wijziging genoemd onder A in werking treedt de dag volgend op de dag van bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 februari 2021.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier