Z-20-078323 - Gemeente Stadskanaal - Geweigerd: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen van een uitweg, Bolsterstraat 2 in STADSKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 3 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-078323 - Gemeente Stadskanaal - Geweigerd: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen van een uitweg, Bolsterstraat 2 in STADSKANAAL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 1 februari 2021 te hebben geweigerd:

  • -

    Bolsterstraat 2, 9502 PN STADSKANAAL, het aanleggen van een uitweg.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

- naam en adres;

- datum;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.