Aanwijzingsbesluit briefadresgever

Publicatiedatum:
woensdag 2 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit briefadresgever

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Gelet op:

  • 1.

    artikel 2.40, lid 4 Wet BRP

  • 2.

    jo artikel 2.42, sub b Wet BRP

Besluit:

 

Artikel I

Aan te wijzen de volgende rechtspersoon om als briefadresgever op te treden in de gemeente Stadskanaal:

Gemeente Stadskanaal

Raadhuisplein 1

9501 SZ Stadskanaal

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw Y.P. van Mastrigt

burgemeester