Z-18-049094 Gemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ‘Landelijk gebied, Tweede Boerendiep, Zonnepark Musselkanaal’

Publicatiedatum:
woensdag 23 september 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijkZ-18-049094 Gemeente Stadskanaal: ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ‘Landelijk gebied, Tweede Boerendiep, Zonnepark Musselkanaal’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Tweede Boerendiep, Zonnepark Musselkanaal”, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met deze omgevingsvergunning wordt de bouw van een zonnepark mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de ontwerp omgevingsvergunning zien?De ontwerp-omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 september 2020 tot en met 4 november 2020 voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV2002-on01 en http://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

U wilt reageren?U kunt tot en met 4 november 2020 uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer M. de Heer (0599-631 631).

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie over de omgevingsvergunning kan contact opgenomen worden met de Omgevingsdienst Groningen (0598-78 80 00).