Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1 Noodverordening COVID-19 Uitgaansgebieden Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020 (Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020)

Publicatiedatum:
vrijdag 31 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1 Noodverordening COVID-19 Uitgaansgebieden Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020 (Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Groningen,

 

Gelet op artikel 2.1 van de Noodverordening Uitgaansgebieden Veiligheidsregio Groningen en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

 

 

Overwegende dat:

 

er in Nederland sprake is van een uitbraak van het Covid-19 virus, waarmee een ernstig gevaar voor de volksgezondheid gepaard gaat;

 

ter bestrijding van deze uitbraak voorschriften zijn vastgelegd in de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Groningen 15 juli 2020, waarin onder andere een verbod op het niet houden van een veilige afstand en een verbod op het organiseren en laten plaatsvinden van een samenkomst zonder aanwezigen in staat te stellen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;

 

landelijk het aantal coronabesmettingen toeneemt;

 

ook in Groningen een lichte stijging van het aantal besmettingen vastgesteld is, met name onder jong volwassenen;

 

in de afgelopen periode in het uitgaansgebieden de drukte in de binnenstad van Groningen zodanige vormen aanneemt dat het houden van 1.5 meter afstand niet meer mogelijk was;

 

het wenselijk is dat de voorzitter maatregelen treft om de drukte te reguleren;

 

in het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg de directeur publieke gezondheid verantwoordelijk is voor onder andere advisering aan de Voorzitter van de veiligheidsregio over de bestrijding van infectieziekten.

 

het beleid van de GGD gericht is op indammen en het virus ´voor te blijven´ en de insteek daarom is preventie en tijdige terugdringing; het GGD advies is, kijkend naar de beïnvloedbare factoren, om de aanzuigende werking van de horeca in de nacht terug te dringen. Het beperken van de nachtelijke openingstijden is daarvoor een effectief instrument. Door een deel van de instroom van mensen te ontmoedigen, zal de drukte in het uitgaansgebied worden teruggedrongen en zullen de corona-gedragsregels in de buitenruimte beter te handhaven zijn;

 

politie adviseert het treffen van maatregelen door het instellen van een toegangsstop van horeca inclusief terrassen om de drukte te reduceren. Daarnaast het advies om loketten voor

 

 

uitgifte van lachgas en de nachtwinkels op eenzelfde tijdstip ta laten sluiten. Om een waterbed effect te voorkomen of te beperken is het advies om de maatregelen te laten gelden voor het gebied binnen de diepenring van de gemeente Groningen;

 

het belang van de betreffende ondernemers erkend wordt, maar het belang van de bescherming van de volksgezondheid zwaarder weegt en het verbod tijdelijk van aard is.

 

 

besluit:

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Werkingssfeer

Het aanwijzingsbesluit is van toepassing op het gebied binnen de diepenring van de gemeente Groningen.

Artikel 1.2. Begrippen

 • 1.

  Diepenring: het grondgebied van de binnenstad gemeente Groningen dat begrensd wordt door het water van de Noorderhaven, Oosterhaven, Verbindingskanaal, Zuiderhaven en de A

 • 2.

  Voor andere begrippen in dit besluit wordt verwezen naar begripsbepalingen in de vigerende noodverordening Covid 19 Veiligheidsregio Groningen 15 juli 2020;

Hoofdstuk 2. Maatregelen binnen de diepenring van de stad Groningen

Artikel 2.1. Toegangsverbod in de horeca

Het is verboden in eet- en drinkgelegenheden (waaronder coffeeshops) nieuwe of komende bezoekers toe te laten op zaterdag en zondag na 0130 uur

Artikel 2.2. Terrassen bij de horeca

 • 1.

  Het is verboden drank of spijzen voor directe consumptie te verstrekken op terrassen op zaterdag en zondag na 0130 uur tot 0700 uur.

 • 2.

  Terrassen moeten op zaterdag en zondag vanaf 0200 uur tot 0700 uur gesloten zijn en meubilair opgeruimd.

Artikel 2.3. Verkoop lachgas

Het is verboden om lachgas te verkopen op zaterdag en zondag na 0130 uur.

Artikel 2.4. sluiting nachtwinkels, cafetaria’s, snackbars, loketten waar producten verkocht worden (lachgas) en soortgelijke voorzieningen geopend te hebben

Het is verboden nachtwinkels, cafetaria´s, snackbars, loketten waar producten worden verkocht (lachgas) en soortgelijke voorzieningen voor publiek geopend te hebben op zaterdag en zondag na 0130 tot 0700 uur.

Artikel 3. Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Groningen en overheid.nl en treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.

Vastgesteld op 31 juli 2020 te Groningen.

De voorzitter van de veiligheidsregio Groningen

K.F. Schuiling

 

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • -

  uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit. De dagtekening vindt u bovenaan deze brief.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Veiligheidsregio Groningen