Z-20-070485 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor ombouwen bewonerskamer centrale hal en opslag naar 2 huiskamers, wijziging brandscheidingen, Willem Diemerstraat 7 in Musselkanaal

Publicatiedatum:
woensdag 8 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-20-070485 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor ombouwen bewonerskamer centrale hal en opslag naar 2 huiskamers, wijziging brandscheidingen, Willem Diemerstraat 7 in Musselkanaal

Logo Stadskanaal

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor:

- Willem Diemerstraat 7, 9581 AG Musselkanaal, ombouwen bewonerskamer centrale hal en opslag naar 2 huiskamers, wijziging brandscheidingen.

U wilt het besluit inzien?

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli 2020 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, zijn de fysieke stukken in het gemeentehuis uitsluitend op afspraak in te zien. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden

U wit een zienswijze indienen?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend, komen in beginsel in aanmerking een beroepsschrift in te stellen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.