Z-20-067398 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Musselkanaal, Markstraat Jan Kortstraat”

Publicatiedatum:
woensdag 1 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-20-067398 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan “Musselkanaal, Markstraat Jan Kortstraat”

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Musselkanaal, Markstraat Jan Kortstraat”

Wat is de aanleiding?

De huidige planologische inrichting en de inrichting vanuit het projectbesluit die op deze locatie van toepassing is, voldoen niet aan de gewenste stedebouwkundige situatie. Daarom is er vanuit de samenwerkingsovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal de keuze gemaakt om een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de realisatie van zeven grondgebonden woningen, waarvan vier aan de Marktstraat en drie aan de Jan Kortstraat.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 voor eenieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op

www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0037.BP1904-on01 en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 13 augustus 2020 uw zienswijze kenbaar maken zowel ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan als de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer K. Karssen (0599 631 631). Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).