Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017 (artikel 4)

Publicatiedatum:
donderdag 29 maart 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017 (artikel 4)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 23 maart 2018, nr. /UIT-18023772;

 

b e s l u i t :

 

artikel 4, eerste lid van de Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017 aldus te wijzigen dat dit luidt:

 

"De gemeenteraad kan één of meer wethouders alsmede de gemeentesecretaris aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 1, tweede lid onder a genoemde taken en bij de procedure tot benoeming van een waarnemend burgemeester."

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 maart 2018.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier plv. voorzitter