Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 12 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit tarieventabel behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2020 (eerste wijziging)

 

gelet op de wens om de heffing van leges actueel te houden;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

de tarieventabel, behorende bij de “Legesverordening Stadskanaal 2020” (nr. Z-19-059609), als volgt te wijzigen (eerste wijziging).

 

Artikel 1  

 • a.

  In hoofdstuk 3 van Titel 1 worden de onderdelen 3.1.1.1 tot en met 3.1.1.3 en 3.1.3.1 en 3.1.3.2 vervangen.

 • b.

  In hoofdstuk 3 van Titel 1 wordt een nieuw onderdeel 3.1.1.4 toegevoegd.

 • c.

  In hoofdstuk 3A van Titel 1 worden de onderdelen 3A.1.1.1 tot en met 3A.1.1.3 en 3A.1.3.1 en 3A.1.3.2 vervangen.

 • d.

  In hoofdstuk 3A van Titel 1 wordt een nieuw onderdeel 3A.1.1.4 toegevoegd.

 • e.

  In hoofdstuk 5 van Titel 1 wordt een nieuw onderdeel 5.2.3.1 toegevoegd onder de titel “THUISBEZORGEN DOCUMENTEN”.

 

De nieuwe tekst en tarieven luiden als volgt.

 

HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND

HUWELIJKSVOLTREKKING

3.1.1.1

in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 9 van het “Reglement burgerlijke stand”

€ 390,40

3.1.1.2

in de B&W kamer van het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 9 van het “Reglement burgerlijke stand”

€ 128,60

3.1.1.3

op locatie vast aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

€ 262,70

 

op zaterdag en na 18.00 uur

€ 324,90

3.1.1.4

op locatie incidenteel aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

€ 344,90

 

op zaterdag en na 18.00 uur

€ 407,10

 

TROUWBOEKJE

3.1.3.1

een trouwboekje bij een huwelijksvoltrekking

€ 53,50

3.1.3.2

een duplicaat-trouwboekje

€ 69,00

 

HOOFDSTUK 3A GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

3A.1.1.1

in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 9 van het “Reglement

burgerlijke stand”

€ 390,40

3A.1.1.2

in de B&W kamer van het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 9 van het “Reglement

burgerlijke stand”

€ 128,60

3A.1.1.3

op locatie vast aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

€ 262,70

 

op zaterdag en na 18.00 uur

€ 324,90

3A.1.1.4

op locatie incidenteel aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

€ 344,90

 

op zaterdag en na 18.00 uur

€ 407,10

 

PARTNERSCHAPSBOEKJE

3A.1.3.1

een trouwboekje bij een geregistreerd partnerschap

€ 53,50

3A.1.3.2

een duplicaat-partnerschapsboekje

€ 69,00

 

THUISBEZORGEN DOCUMENTEN

5.2.3.1

voor het thuisbezorgen van documenten per bezorging

€ 15,73

 

Artikel 2  

 • 1.

  De bepalingen die door dit besluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is de dag van inwerkingtreding zoals genoemd in het derde lid.

 • 3.

  De wijziging treedt in werking de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2020.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier ondervoorzitter