Z-20-068736 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Gemeente Stadskanaal, woontitels’

Publicatiedatum:
woensdag 27 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenZ-20-068736 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Gemeente Stadskanaal, woontitels’

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad op grond van Artikel 3.7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat zij een nieuw bestemmingsplan zullen vaststellen.

De gemeenteraad heeft het navolgende besloten:

 • 1.

  Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor bepaalde locaties met onbenutte woontitels en om die reden vast te stellen het voorbereidingsbesluit 'Gemeente Stadskanaal, woontitels', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0037.VB2001-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_NL.IMRO.0037.VB2001-vs01.dxf d.d. 01-03-2020,

 • 2.

  Te bepalen dat het besluit geldt voor de kadastrale percelen als genoemd in bijlage 2),

 • 3.

  Te bepalen dat het binnen de werkingssfeer van dit besluit verboden is om woningen te bouwen,

 • 4.

  Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders in bepaalde gevallen en onder voorwaarden kan afwijken van het voorbereidingsbesluit en alsnog een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen kan verlenen;

 • 5.

  Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 1 juni 2020, of indien na deze datum het besluit wordt genomen, de dag na publicatie van dit besluit

Wat is een voorbereidingsbesluit?

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om bouwinitiatieven die niet gewenst zijn maar wel in het oude bestemmingsplan passen, tegen te gaan.

Waarom wordt dit voorbereidingsbesluit genomen?

Het voorbereidingsbesluit is bedoeld om te voorkomen dat in principe onbenutte bouwtitels alsnog benut worden.

U wilt het voorbereidingsbesluit inzien ?

Het voorbereidingsbesluit is vanaf 27 mei 2020 in elektronische vorm te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/Vviewer?planidn=NL.IMRO.0037.VB2001-vs01 en op https://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 1 juni 2020. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer H. van der Zee (0599 631 631)