Subsidieregeling 75 jaar vrijheid gemeente Stadskanaal 2020

Publicatiedatum:
maandag 11 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijzigingsbesluit Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Stadskanaal 2020 (Z-20-070580)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus;

 

gelet op het verplaatsen van de evenementen die te maken hebben met het vieren van 75 jaar vrijheid in de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op het provinciale besluit de subsidieregeling met betrekking tot de viering van 75 jaar vrijheid tot 1 juni 2021 open te stellen;

 

b e s l u i t

 

de Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Stadskanaal 2020 als volgt te wijzigen:

 

 

Artikel I

  • A.

    de tekst van Artikel 10 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

    “Deze regeling treedt in werking een dag na bekendmaking en eindigt van rechtswege op 1 juni 2021.”

 

Artikel II

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 6 mei 2020.

Burgemeester en wethouders,

de heer G. J. van der Zanden de heer H. J. Hamster

secretaris locoburgemeester