Z-17-038630 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning voor het veranderen van een melkvee annex vleesstierenhouderij in een paardenhouderij, Höchterweg 3 in Alteveer

Publicatiedatum:
woensdag 11 april 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Z-17-038630 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning voor het veranderen van een melkvee annex vleesstierenhouderij in een paardenhouderij, Höchterweg 3 in Alteveer

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie gedurende  6 weken ter inzage bij:

 • 1.

  Gemeente Stadskanaal,

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631.

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

 

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

 

Op onze website www.stadskanaal.nl vindt u een online formulier waarmee u bezwaar kunt maken. U moet dan eerst inloggen met DigiD. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.