Z-20-065981 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal De Brink 2020’

Publicatiedatum:
woensdag 22 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijkZ-20-065981 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal De Brink 2020’

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad op grond van Artikel 3.7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat zij een nieuw bestemmingsplan zullen vaststellen.

De gemeenteraad heeft het navolgende besloten:

  • 1.

    te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied De Brink in Musselkanaal en om die reden het voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal, De Brink 2020’(als vervat in het GML-bestand (NL.IMRO.0037.VB2020-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_Nl.IMRO.0037.VB2020-vs01.dxf d.d. 16-04-2018) vast te stellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan;

  • 2.

    te bepalen dat het verboden is het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te wijzigen in een ander gebruik dan een opvanglocatie voor asielzoekers;

  • 3.

    te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 26 april 2020.

Wat is een voorbereidingsbesluit? Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om bouwinitiatieven die niet gewenst zijn maar wel in het oude bestemmingsplan passen, tegen te gaan.

Waarom wordt dit voorbereidingsbesluit genomen?

Het voorbereidingsbesluit is bedoeld om te bepalen dat het verboden is het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te wijzigen in een ander gebruik dan een opvanglocatie voor asielzoekers.

U wilt het voorbereidingsbesluit inzien ?

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 23 april 2020, voor zes weken, ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het voorbereidingsbesluit tevens in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0037.VB2020-vs01 en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

Wanneer treed het besluit in werking?

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 26 april 2020. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer K. Karssen (0599 631 631)