Z-20-67884 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning(reguliere procedure) voor een wijziging van de situatie van een reeds verleende omgevingsvergunning, Tinnegieter 33C in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 2 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-67884 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning(reguliere procedure) voor een wijziging van de situatie van een reeds verleende omgevingsvergunning, Tinnegieter 33C in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat op 24 maart 2020 de volgende omgevingsvergunning is verleend: Tinnegieter 33C, 9502 EX Stadskanaal, een wijziging van de situatie van een reeds verleende omgevingsvergunning.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.